A A+ A++ K K K K

„Futbol bez barier”

Zadanie publiczne sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

NIW CRSO