A A+ A++ K K K K

„Futbol bez barier”

Zadanie publiczne sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

Szkolenie nr 2 dla organizacji kibiców niepełnosprawnych, Kielce 10 grudnia 2019

Dodano: 15 grudnia 2019

Przygotowania: zatrudnienie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wynajęcie sali, zabukowanie noclegów i organizacja transportu trenerów na miejsce realizacji szkolenia. Kierownik projektu zebrał także grupę uczestników projekt oraz zamówił catering. Ponadto zostało przygotowane umowy dla trenerów, a po szkoleniu nastąpiło rozliczenie i przekazanie faktur do biura rachunkowego.

W szkoleniu nr 2 uczestniczyło w sumie 11 osób.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele następujących ośrodków: klub kibiców niepełnosprawnych Korony Kielce, Górnika Łęczna, w którym planowane jest założenie organizacji pozarządowej, Gorzów Wielkopolski, Kibice Razem Korona Kielce, Fundacja Szansa dla Niewidomych w Kielcach, Fundacja Eudajmonia, Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, Fundacja Dogadanka, Stowarzyszenie kibiców Zjednoczona Korona, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości.

Podczas szkolenia przedstawione zostały możliwości współpracy z lokalnym Samorządem. Na warsztatach pojawili się przedstawiciele zarówno Gminy Kielce, jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wiele uwagi poświęcono współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Warsztat dotyczyły także podniesienia kompetencji zarządu organizacji zrzeszających kibiców z niepełnosprawnościami w województwie świętokrzyskim. Szkolenie objęło także zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków na projektową działalność organizacji zrzeszających kibiców z niepełnosprawnościami.

W dwóch szkoleniach w 2019 roku uczestniczyło w sumie 39 osób.

Konferencja Ogólnopolska, Wrocław 30 listopada 2019

Dodano: 5 grudnia 2019

Przygotowania: zamówienie sali konferencyjnej, zamówienie cateringu, zamówienie noclegów, zaproszenie gości i prelegentów. Przygotowanie materiałów i gadżetów wyprodukowanych w ramach projektu “Futbol bez barier”. Zapłata za faktury i rozliczenia. rozliczenie

Konferencja została zorganizowana, aby promować i wspierać rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz kibiców z niepełnosprawnościami.

Pierwsza konferencja została zorganizowana we Wrocławiu. W ramach realizacji niniejszego projektu uczestnikom konferencji zostały zagwarantowane nocleg, wyżywienie oraz odpowiednio wyposażona sala konferencyjna. Wszystkie wymienione wyżej usługi zostały sfinansowane ze środków projektu “Futbol bez barier”.

Głównym tematem konferencji był: Rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz kibiców z niepełnosprawnościami przy współpracy z ośrodkami Kibice Razem w całej Polsce.

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele ośrodków Kibice Razem z całego kraju oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających kibiców z niepełnosprawnościami. Ponadto zaproszeni zostali także przedstawiciele lokalnych samorządów.

W sumie w konferencji uczestniczyło 61 osób.

Ośrodki Kibice Razem uczestniczące w konferencji:
Białystok, Opole, Warszawa, Bełchatów, Legnica, Lublin, Tychy, Stalowa Wola, Szczecin, Gdynia, Wrocław, Gdańsk, Zabrze, Nowy Sącz, Mielec, Kielce, Chorzów, Poznań.

Organizacje działające na rzecz kibiców z niepełnosprawnościami:
Kielce, Wrocław, Legnica, Białystok, Warszawa, Łódź, Gdańsk, Milicz.

Potencjalna przyszła organizacja działająca na rzecz kibiców z niepełnosprawnościami: Łęczna.

W sumie w konferencji uczestniczyli przedstawiciele 27 różnych organizacji.

Streszczenie konferencji...

Szkolenie nr 1 dla organizacji kibiców niepełnosprawnych, Warszawa 20 listopada 2019

Dodano: 26 listopada 2019

Przygotowania: zatrudnienie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wynajęcie sali, zabukowanie noclegów i organizacja transportu trenerów na miejsce realizacji szkolenia. Kierownik projektu zebrał także grupę uczestników projekt oraz zamówił catering. Ponadto zostało przygotowane umowy dla trenerów, a po szkoleniu nastąpiło rozliczenie i przekazanie faktur do biura rachunkowego.

Ideą pierwszego szkolenia było zebranie możliwie jak największej liczby przedstawicieli organizacji zrzeszających kibiców z niepełnosprawnościami. Głównym celem szkolenia było zebranie informacji o sytuacji w ośrodkach w całym kraju oraz zdiagnozowanie najważniejszych problemów, z którymi należało będzie się zmierzyć w kolejnych szkoleniach dla mniejszych grup.

W sumie w pierwszym szkoleniu uczestniczyło 28 osób.

Reprezentowali następujące miasta: Wrocław, Legnica, Katowice, Zabrze, Gliwice, Tychy, Warszawa, Sosnowiec, Gdynia, Łódź, Białystok, Milicz, Kielce, Kraków.

Ponadto podczas szkolenia obecni byli przedstawiciele: Cafe UEFA Federacji Kibiców Niepełnosprawnych i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Uczestniczący w warsztatach przedstawiciele poszczególnych klubów omówili kolejno bieżący stan współpracy ze środowiskiem kibiców niepełnosprawnych w swoim mieście.

3. Spotkanie integracyjne przed meczem Polska - Słowenia w Warszawie w dniu 19 listopada 2019 roku

Dodano: 26 listopada 2019

Trzecie spotkanie integracyjne realizowane w ramach niniejszego projektu odbyło się w Warszawie 19 listopada 2019 roku przed meczem Polska - Słowenia. Uczestniczyło w nim 36 osób. Z pomocą Polskiego Związku Piłki Nożnej zakupiliśmy 26 biletów na ten mecz w ramach projektu. 10 wejściówek zostało za ufundowanych przez PZPN. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele niemal wszystkich organizacji zrzeszających kibiców z niepełnosprawnościami, co wiązało się także z tym, że dzień później w ramach niniejszego projektu zorganizowane zostały warsztaty szkoleniowe.

Uczestnicy trzy spotkania integracyjnego reprezentowali następujące miasta i instytucje:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej, Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, CAFE UEFA, Amp Futbol Polska, Fundacja „Katarynka”, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Gliwice,, Katowice, Kielce, Kraków, Legnica, Łódź, Milicz, Sosnowiec, Tychy, Warszawa, Wrocław i Zabrze.

Spotkanie integracyjne odbyło się w Warszawie w Restauracji Van Binh. Posiłki zostały zakupione ze środków projektowych. Wydarzenie miało przede wszystkim wymiar integracyjny. Miało ono zacieśnić i zbudować relacje pomiędzy przedstawicielami różnorakich instytucji i organizacji pozarządowych zrzeszających kibiców z niepełnosprawnością. Późnym wieczorem cała grupa udała się na stadion PGE Narodowy, na którym rozgrywany był mecz kończący eliminacje do Mistrzostw Europy: Polska - Słowenia. Ponownie na stadionie można było spotkać się z innymi osobami z niepełnosprawnościami, które z zainteresowaniem pytały o działania Federacji Kibiców Niepełnosprawnych. Na trybunach PGE Narodowy zasiadło około 300 osób z różnorakimi niepełnosprawnościami wraz z opiekunami. Podczas meczu dostępna była usługa audiodeskrypcji dla osób z dysfunkcjami wzroku i innych chętnych do skorzystania z tego narzędzia.

Dokumenty potwierdzające realizację tego działania: lista obecności oraz faktura za bilety.
W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło 36 osób.

2. Spotkanie integracyjne przed meczem Polska - Macedonia w Warszawie w dniu 13 października 2019 roku

Dodano: 18 października 2019

Drugie spotkanie integracyjne realizowane w ramach projektu “Futbol bez barier” odbyło się w Warszawie 13 października 2019 roku przed meczem Polska - Macedonia. Dzięki pomocy partnera Polskiego Związku Piłki Nożnej zakupiliśmy 30 biletów na mecz. Kilka osób uczestniczących w spotkaniu miało imienne akredytacje. W sumie w drugim spotkaniu integracyjnym uczestniczyło 40 osób. Wydarzenie zostało zorganizowane w ośrodku Kibice Razem w Warszawie. Catering zapewnił PZPN. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków zrzeszających kibiców niepełnosprawnych z następujących miejscowości: Wrocław, Warszawa, Kielce, Kraków, Zabrze, Białystok, Katowice, Gdynia, Gdańsk. Podobnie jak to miało miejsce podczas poprzedniego meczu reprezentacji na trybunach PGE Narodowy zasiadło ponad 200 osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. Było ono dodatkową okazją do spotkań i rozmów dotyczących udziału osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach sportowych. Samo spotkanie integracyjne miało wymiar edukacyjny, bowiem tematem spotkania była współpraca z ośrodkami Kibice Razem w Polsce. Wiele uwagi poświęcono organizacji nadchodzących warsztatów i ogólnopolskiej konferencji, które miały być zorganizowane w ramach realizacji niniejszego projektu.
Dokumenty potwierdzające realizację tego działania: lista obecności oraz faktura za bilety.
W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło 40 osób.

1. Spotkanie integracyjne przed meczem Polska - Austria w Warszawie w dniu 9 września 2019 roku

Dodano: 15 września 2019

9 września 2019 roku przed meczem Polska – Austria, który rozgrywany był na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbyło się integracyjne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji Kibiców Niepełnosprawnych. W tym celu w ramach projektu zakupiliśmy 39 biletów w preferencyjnych cenach od naszego partnera Polskiego Związku Piłki Nożnej. Spotkanie zostało zorganizowane w plenerze nad Wisłą. Catering zasponsorowała jedna z organizacji, która chce zostać anonimowa. Na tym meczu pojawili się przedstawiciele następujących ośrodków zrzeszających kibiców z niepełnosprawnościami: Głogów, Legnica, Wrocław, Katowice, Warszawa, Gdynia, Tychy, Zabrze, Białystok. Przyjechały także osoby niezrzeszone, między innymi z Zamościa i Łęcznej. Każda z tych delegacji musiała zorganizować wyjazd na mecz, co było oddolną inicjatywą każdej z organizacji, której przedstawiciele przyjechali na spotkanie integracyjne. Wydarzenie miało charakter nie tylko integracyjny. Służyło także wymianie wiedzy w kwestii organizacji wyjazdów, planów na najbliższą przyszłość, problemów z jakimi mierzą się organizacje w swoich miastach. Podczas samego meczu można było spotkać się z innymi osobami z niepełnosprawnościami, których na trybunie PGE Narodowy zasiadło ponad 200 tego dnia. Na meczu była dostępna usługa audiodeskrypcji, dzięki której także osoby z dysfunkcjami wzroku mogły w komfortowych warunkach uczestniczyć w przeżywaniu meczu.
Dokumenty potwierdzające realizację tego działania: lista obecności oraz faktura za bilety.

 

 

 

NIW CRSO