FKN On Tour

Federacja Kibiców Niepełnosprawnych przy współudziale Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych realizuje projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu dedykowany dla mieszkańców miasta Wrocławia.

Grupowe zdjęcie Kibiców Niepełnosprawnych i asystentów na Stadionie Narodowym

Projekt FKN On Tour finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu dedykowany dla mieszkańców miasta Wrocławia.

Logotyp PFRON
Logotyp MOPS we Wrocławiu